Upozornění


 Dovoluji si připojit tuto stránku s několika informacemi typu „Často kladené otázky“. Máte-li jakýkoli další dotaz, rád jej zodpovím telefonem či e-mailem.
 Zájemcům o překlad, ať již u mne či u jiných dodavatelů, rovněž doporučuji k přečtení publikaci Jednoty tlumočníků a překladatelů Překlady a jak na to.

  • Prezentace mých služeb na různých webových portálech
Odkazy na mé stránky naleznete na různých vyhledávacích portálech, seznamech firem apod. Připojené informace jsou však často zastaralé či nesprávné a mohou být zavádějící (např. viz níže uvedený bod týkající se překladů do angličtiny). Ačkoli se účelné reklamě nebráním, v současné době na žádném takovém portálu neinzeruji, tyto odkazy sám nespravuji a často o nich ani nevím. Prosím, orientujte se pouze podle informací uvedených na tomto webu. Děkuji za pochopení.

  • „Razítko soudního překladatele“
Nejsem bohužel soudním tlumočníkem/překladatelem a nejsem schopen vám tudíž poskytnout ověřený úřední překlad. Potřebujete-li takovýto překlad, použijte k vyhledání vhodného překladatele databázi Komory soudních tlumočníků České republiky: www.kstcr.cz/clenove/.

  • Překlady z češtiny do angličtiny
Profesionální překladatel překládá pouze do svého rodného jazyka. Vyžadují to profesní zásady a jedině v tomto případě lze zajistit kvalitu jazyka výsledného překladu. (Prozaičtějším důvodem pak může být skutečnost, že překládání do vlastního jazyka dá přece jen méně práce.) Samozřejmě, potřebujete-li přeložit krátkou informaci na web své kapely nebo anotaci k diplomové práci, rád vám pomohu. V případě obsáhlých a oficiálních překladů se ve vlastním zájmu obraťte na odborníky, kteří jsou zároveň rodilými mluvčími cílového jazyka.

  • Odborné překlady v příslušném oboru
Pod odkazem Portfolio naleznete příklady oborů, v nichž překládám. V minulosti jsem se zabýval různými překladatelskými projekty a souvisejícími činnostmi, od přípravy podkladů pro elektronický překladač přes prezentaci o projektovém řízení po odborný článek o netopýrech. Dovoluji si nicméně upozornit, že nebudu-li se cítit na překlad dostatečně odborně kvalifikován, nejspíše vás odmítnu.