Portfolio


 Na této stránce jsou uvedeny příklady některých aktuálních projektů či společností, pro něž pracuji.  

 
  • Lokalizace softwarových aplikací a systémů, překlady příruček k hardwarovým periferiím, překlady marketingových i technických textů z automobilového oboru, překlady dokumentace k lékařské technice, lokalizace webových rozhraní apod. v rámci práce pro společnost Ando Translations (Podrobný přehled referencí  naleznete na webu agentury www.ando.cz.)
  • Překlady marketingových materiálů a technických příruček k průmyslovým tiskařským zařízením a ovládacímu softwaru pro společnost Bottling Printing s.r.o.
  • Překlady příruček ke kombajnům a další zemědelské technice (John Deere) pro Konstrukční kancelář LS
  • Překladatelské a korektorské práce pro časopis Obrana a strategie (www.defenceandstrategy.eu) vydávaný Univerzitou obrany
  • Překlady vědeckých statí z oboru teorie interaktivních médií (pro studenty)
  • Příprava anglických resumé pro sborník věnovaný městu Štramberk (Muzeum Novojičínska)
  • Překlad prezentace věnované elektrické rozvodné síti (E.ON)
  • Série překladů prací z oboru ekonomika a management (pro studenty)