Ceny a kalkulace


 Cena projektu závisí na jak na rozsahu projektu (počtu slov), tak na termínu vyhotovení, náročnosti textu, případně dalších požadavcích na zpracování.
 Máte-li zájem o zpracování překladu, kontaktujte mne, prosím, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Zašlete-li mi rovnou překládaný dokument,
obratem vám vyhotovím finální kalkulaci.

 Platbu upřednostňuji formou bezhotovostního převodu. Podepsanou fakturu s číslem účtu vám zašlu po odevzdání překladu ve formátu PDF či podle potřeby v tištěné podobě v doporučeném dopise.